icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Waar is de IFCO-methode toe te passen?

In principe kan het systeem worden toegepast, als sprake is van zettingsgevoelige grond. Aan de hand van tekeningen en grondonderzoek (sonderingen en/of boringen) wordt een gedegen advies opgesteld, waarbij vooraf bepaald wordt wat de technische parameters zijn van de toepassing van het IFCO-systeem.

Toepassing van het IFCO-systeem is voor het bouwrijp maken zowel integraal als partieel mogelijk. Gekozen kan worden om alleen de (toekomstige) verhardingen te behandelen of juist het gehele terrein. Keuzes worden door de opdrachtgever bepaald en zijn afhankelijk van werkwijze en planning. Uiteraard willen wij meedenken om zo een optimaal mogelijk IFCO-systeem te ontwerpen.

Door het gebruik maken van de IFCO-methode is het mogelijk om ca 4 maanden voordat de infrastructuur wordt aangelegd de grond bouwrijp te maken. Hierdoor kan men flexibel zijn in de planning. Na de verkoop van een bouwperceel en voor het inheien van de eerste paal is slechts 3 a 4 maanden nodig om de grond rondom de bebouwing zettingsarm te maken. De bebouwing zelf wordt immers onderheid. Door deze mogelijkheid krijgt de eigenaar van het perceel de kans zijn verharding rondom de bebouwing zettingsarm te maken tegen een redelijk aanvaardbare prijs. Het slaan van de eerste paal zou dan eerder kunnen plaatsvinden. Dit zonder concessies te doen aan de kwaliteit van het bouwrijp maken.

In gevallen waarbij gebruik wordt gemaakt van folie om de bovenzijde luchtdicht af te sluiten, kan het voordelen bieden om het terrein tevens voor te belasten met water. Dit is te realiseren door in het terrein een bassin aan te leggen, dat is omringd door dijken en waarvan de bodem bestaat uit de folie. Het bassin wordt vervolgens gevuld met het water dat aan de zandschermen wordt onttrokken.