icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Wat is de IFCO-methode?

Het IFCO-systeem is gebaseerd op het plaatselijk verlagen van het grondwater in combinatie met het creëren van een onderdruk Daarvoor worden op het te behandelen perceel door een diepdraineermachine (diepte 8 meter) verticale sleuven in de bodem aangebracht, veelal met een hart op hart afstand van 3 meter. In één werkgang wordt onderin een drain en een verticaal scherm van zand aangebracht.

In elke drain wordt een speciale pomp neergelaten, tot de onderkant van de zandsleuf wordt bereikt. Na het starten van de bemaling wordt eerst alleen grondwater onttrokken, maar na verloop van tijd wordt ook lucht afgezogen en ontstaat er onderdruk in het zandscherm. Voor de optimale totstandkoming van onderdruk is het van belang dat het systeem zo goed mogelijk is afgesloten. Dus geen contact van de zandsleuven met zand of zandlagen. De bovenzijde van de zandsleuf wordt daarom afgesloten door een stop van gebiedseigen grond. Onderdruk tot 95 % vacuüm is mogelijk gebleken. Elke drain opereert als een aparte eenheid, zodat in geval van lekkage alleen de onderdruk in één drain zal wegvallen, terwijl de onderdruk elders in het bemalingsysteem intact blijft.

Aanvullend aan de installatie van het systeem worden tevens spanningsmeters en peilbuizen geplaatst. Gedurende de looptijd van het systeem wordt middels deze instrumenten het systeem gemonitord op de functionaliteit. Tevens wordt in ieder zandscherm wekelijks de onderdruk gemeten.

Het IFCO-systeem wordt gedurende de looptijd wekelijks schoongemaakt en gecontroleerd. Optioneel is automatische monitoring een mogelijkheid om de functionaliteit van het systeem optimaal te benutten.

Afbeelding1.gif

Het afkomend consolidatiewater wordt via het pompsysteem afgevoerd naar dichtstbijzijnde waterhuishoudingsysteem. Voor het debiet kan vooraf een goede inschatting gemaakt worden. Dit is tevens een goede indicator van de gecreëerde zetting.